Zawód: Technik budownictwa 311204

Kwalifikacja: B.33. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych

Przedmiot: Organizacja i kontrolowanie robót związanych z rozbiórką obiektów budowlanych


Zawód: Technik budownictwa 311204

Kwalifikacja: B.33. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych

Przedmiot: Organizacja i kontrolowanie robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych


Zawód: Technik budownictwa 311204

Kwalifikacja: B.33. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych

Przedmiot: Organizacja i kontrolowanie budowlanych robót wykończeniowych


Zawód: Technik budownictwa 311204

Kwalifikacja: B.33. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych

Przedmiot: Organizowanie i kontrolowanie robót budowlanych stanu surowego


Zawód: Technik budownictwa 311204

Kwalifikacja: B.33. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych

Przedmiot: Organizowanie i kontrolowanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy i wykonaniem robót ziemnych