Kwalifikacja: R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej